Mijn ANVAG

De Mijn Anvag omgeving is nu onderdeel van de LVNT website onder het kopje Mijn LVNT.


Nieuws


Agenda
Onze agenda voor 2021:

  • Algemene ledenvergadering: 18 april via ZOOM

Aanmelden >


Vanaf 2020 nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Vanaf 1 januari 2020 krijgen eenmanszaken een nieuw btw-indentificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). De nummers veranderen in verband met privacybescherming en identiteitsfraude.

Wat betekent dit voor jou?
Als je diensten of producten levert die niet onder de btw vrijstelling vallen moet je het btw-nummer vermelden op je facturen. Pas dit dus aan op jouw factuur.


Zelfstandig TCZ: oude logo vervalt  
TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) is sinds kort verzelfstandigd. Tot voor kort was het onderdeel van onze koepelorganisatie RBCZ. Therapeuten die zijn aangesloten bij RBCZ blijven wel gewoon onder het tuchtrecht van TCZ vallen. Dat betekent dat je het blauwe RBCZ-logo met de groene tekst 'Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg' gaat gebruiken. Dit ontvang je van RBCZ zodra zij jouw bijdrage voor 2020 hebben ontvangen. Het TCZ-logo is vervallen, die mag per 1 januari 2020 niet meer op de factuur staan. Leden die niet in het hbo-register staan maar wél bij TCZ zijn aangesloten, krijgen een aparte mail met informatie. Op het besloten gedeelte van onze website kun je het logo ook downloaden.


Apparatuur voor je praktijk: vraag conformiteitsverklaring
Advies: ben je van plan om bioresonantie-apparatuur of andere analyse-, scan- en/of behandelapparatuur aan te schaffen, vraag bij de aankoop dan naar een conformiteitsverklaring. Daarin staat of het apparaat voldoet voor het gebruik waarvoor het is bedoeld. Het heeft te maken met de verordening Medical Device Regulation (MDR) die stelt dat vanaf 26 mei 2020 alle medische hulpmiddelen aan de MDR-richtlijnen moeten voldoen, anders mogen ze niet meer verkocht worden in Europa. Dat zegt dus niets over het gebruik in jouw praktijk, maar als een leverancier zijn zaken op orde heeft, heb jij wel meer zekerheid dat je een verantwoorde aankoop hebt gedaan.


Prestatiecodes voor Zilveren Kruis/Achmea                 

In 2021 is dat: 24014


Onrechtmatig een titel voeren
U mag geen beschermde titel voeren die u niet heeft. U kunt hiervoor een geldboete krijgen. Een titel informeert patiënten en collega’s met wie ze van doen hebben. 

Dokter, arts, doctor
De benaming dokter dient niet te worden verward met de academische titel doctor, de titel die wordt verleend aan degene die een wetenschappelijke promotie succesvol heeft afgerond. (De academische titel doctorandus wordt in Nederland niet meer verleend en is vervangen door master.) Een dokter hoeft geen doctor te zijn om als arts te mogen werken en een doctor kan ook een ander vakgebied hebben. De letter dr., met of zonder punt, zijn echter enkel toegelaten voor de naam te zetten na het halen van een doctoraatstitel.

Advies
Kortom, een basisarts mag kiezen tussen de titel doctorandus, de graad master of science of de graad medical doctor. Dubbel gebruik van titels en graden is niet toegestaan.
Ons advies is om in communicatie met Nederlandse collega’s en patiënten geen afleidende en onbeduidende titels/graden te gebruiken. Wilt u dat toch, kies dan voor MSc (eventueel in combinatie met PhD), ook als ‘oudgediende’. 

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken